FORSKELLIGE MENNESKER SER VERDEN MED FORSKELLIGE ØJNE

EJENDOMSUDVIKLING

Når det drejer sig om ejendomsudvikling er vi ofte med helt fra erhvervelsen af en ny ejendom, og bistår med screening af ejendommens udviklingsmuligheder, udarbejdelse af Technical Due Diligence rapport, analysering af omkostninger til vedligeholdelsesefterslæb og lignende opgaver, som er relevant i forbindelse med investering i en ny ejendom.


 

Efter erhvervelsen er Tox Development ApS med til at udarbejde udviklingsplan for ejendommen, hvor udviklingsideerne analyseres mere dybdegående og tilpasses myndighedskrav, fysiske- og økonomiske rammer. 
Tox Development ApS udarbejder budgetter for udviklingsprojekterne i tæt samarbejde med kunden, og står for koordinering af de øvrige byggetekniske rådgivere, og andre eksterne samarbejdspartnere, kunden måtte have tilknyttet projektet. 

Når udviklingsplanen er færdig bistår Tox Development ApS med eksekvering af planen i samarbejde med kunden, hvor der ofte er flere parallelle spor, som skal nå sammen for at udviklingen kan gennemføres.

Tox Development ApS har en nøglerolle fra start til slut og er bindeledet mellem kunden og byggeprojektet i alt fra myndighedskontakt til lejerkontakt i forbindelse med byggesagen. Tox Development ApS forestår kontrahering af de øvrige rådgivere, entreprenører mm., og koordinerer med mæglere, administration, advokater og lignende rådgivere, som kunden måtte have tilknyttet.

Hos Tox Development ApS får du Ejendomsudvikling med det hele og resultater man kan stole på. Med os på ejendomsudvikling sikrer du et godt resultat, med en erfaren partner.

Tox Developments bygherrerådgivere udfører opgaver inden for følgende opgavetyper:

Bygherrerådgivning & ejendomsudvikling: 
• Projekteringsledelse
• Myndighedsbehandling
• Tilsyn
• Budgetlægning/ kalkulationer

Projektudvikling: 
• Case study
• Projekt kalkulation
• Kontrahering af øvrige rådgivere
• Udarbejdelse af skitseprojekter/ visualiseringer
• Salgsprospekt til investorer
• Projekteringsledelse
• Koordinator af øvrige rådgivere

Bygge- og projektledelse: 
• Tidsplanlægning
• Kontrahering af entreprenører
• Byggestyring
• Fagtilsyn
• Sikkerheds- og sundhedsarbejde
• Kvalitetsstyring
• Budgetstyring

Skriv en besked

Skriv venligst hvad vi kan hjælpe dig med og vi vil vende tilbage snarest!