SD-karréen

Tox Development ApS blev i 2013 engageret som konsulent i Saxo Properties A/S, senere Aberdeen Asset Management A/S, til at udvikle SD-karréen. Det samlede projekt, med transformation af ejendommen, varede to år fra start til slut. I sommeren 2014 rykkede de første restauranter ind i de nye lokaler. Blandt de nye erhvervslejere er bl.a. Madklubben, Lagkagehuset og Cock's and Cows, som er rykket ind i de berømte lokaler med Irma-hønen på toppen. Foruden de kendte franchises, blev der bygget 10 nye lejligheder, et nyt kontorfællesskab, et mobilt skraldesug og udført renovering af dæk over gårdkælderarealet. De eksisterende lejligheder undergik totalrenovering i takt med fraflytning af tidligere lejere. 

I samarbejde med Årstiderne Arkitekter blev der udviklet et projekt, der matchede den businessplan, som var lagt for ejendommen. SD-karréen, er beliggende på en af Københavns mest prominente adresser, og derfor var grundtanken med projektet, at få ejendommen gjort mere åben og publikumsorienteret. Tox Development ApS var primær projektleder og koordinator og efter fastlæggelse af budget og indhentning af relevante byggetilladelser blev projektet udbudt som totalenterprise.

Tox Development ApS udarbejdede i projekteringsfasen tidsplaner for de forskellige totalentrepriser. I alle henseender stod Tox Development ApS for kommunikation med myndigheder og andre rådgivere, på vegne af bygherre. Under udførelsen af projektet havde Tox Development ApS det primære ansvar for koordinering og gennemførsel af projekterne. Herudover førtes en løbende kontrol af budget- og kvalitetsstyring.

 

Altanprojekt på SD-Karréen 
Den gamle ejendomskarré, som er totalrenoveret gennem i seneste 5 år, bliver nu opgraderet med altaner. Tox Development er bygherrerådgiver i forbindelse med altanmontage på SD-Karréen, hvor vi bistår Capital Investment, der forvalter ejendommen for Danica. Det samlede altanprojekt forventes at være færdigt i løbet af efteråret 2019. 

Skriv en besked

Skriv venligst hvad vi kan hjælpe dig med og vi vil vende tilbage snarest!