DEN RETTE RÅDGIVNING KAN GØRE HELE FORSKELLEN PÅ DEN GODE OG DEN MINDRE GODE INVESTERING

RÅDGIVNING AF FORVALTNINGSSELSKABER SOM INVESTERER PÅ VEGNE AF EN INVESTORKREDS

Tox Development ApS har stor erfaring i samarbejdet med forvaltningsselskaber, som invester på vegne af en eller flere investorer. Investorerne har typisk en forholdsvis tilbagetrukket rolle, hvor alt udvikling planlægges og udføres af forvalteren.


Vi er ofte med helt fra erhvervelsen af en ny ejendom, og bistår med screening af ejendommens udviklingsmuligheder, udarbejdelse af Technical Due Diligence rapport, analysering af omkostninger til vedligeholdelsesefterslæb og lignende opgaver, som er relevant i forbindelse med investering i en ny ejendom.

Nogle investorer investerer primært i ejendomme med lav risiko, med lidt udvikling og med en lang tidshorisont, mens andre investerer i ejendomme med meget udvikling, højere afkast men også større risiko for det endelige afkast.
Det kan på mange måder sammenlignes med investeringer i enten obligationer eller aktier, og en kombination af begge typer kan ofte være fordelagtig.

Skriv en besked

Skriv venligst hvad vi kan hjælpe dig med og vi vil vende tilbage snarest!